Vi verkar idag i en värld full av information – och informationsmängden ökar dessutom exponentiellt. Oavsett om informationen du använder finns utanför ditt företag eller är en del av dina vardagliga processer så finns det ofta anledning att granska hur man arbetar med den.

Har ni svaren på frågeställningarna nedan? Våra konsulter kan hjälpa er att hantera dem!

 • Hittar vi all information vi behöver och hittar vi den tillräckligt fort?
 • Kommer vi åt informationen när vi behöver den – även utanför kontoret?
 • Finns det risk att obehöriga ser sekretessbelagd information?
 • Hanterar vi information effektivt i vårt arbetssätt? Finns det flaskhalsar?
 • Har vi manuella arbetsflöden? Ökar dessa risken för misstag och missförstånd?
 • Skickar vi många e-mail i våra centrala processer och sparar information på flera olika platser?
 • Har vi kontroll? Rätt beslutsunderlag?
På XL Office Team vill vi förenkla din vardag och hjälpa dig och ditt företag att arbeta mer effektivt genom digitala arbetssätt och automatiserade arbetsprocesser.

Vi ger dig en effektiv och säker informationshantering – minskar den tid du letar efter information, ökar din kontroll och underlättar efterlevnad av lagar och regler gällande t ex arkivering av information.

Några exempel på användningsområden:
 • Avtalshantering
 • Projektdokumentation
 • Intelligent och automatiserad tolkning
 • Arkivering/lagring/eftersökning
 • Versionshantering
 • Digital signering

Jag vill bli kontaktad