Visste ni att XL Office är ISO14001 certifierade?

Det innebär i praktiken att vi har ett miljöledningssystem, det vill säga metoder för att utveckla, leda och styra vårt miljöarbete. För att vi skall få vara certifierade finns det 55 st skallkrav och vi blir även granskade av en extern revisor som kontrollerar att vi efterlever de uppsatta kraven.

Vi har regelbundna interna och externa miljörevisioner och här får vi ofta mycket bra reslutat. Vi har inte fått några större avvikelser på 10 år, vilket är fantastiskt!

Stoltheten är tydlig över vårt miljöarbete, som vi arbetar med dagligen. Vårt miljöarbete angår samtliga och bygger på delaktighet från såväl medarbetare som partners, leverantörer och tillverkare.

 

Nedan kan du se både vår miljöpolicy och vår miljöcertifiering.