Vi ser personalen som ett företags viktigaste resurs! Men att ta hand om sin personal innebär även att hantera mängder av personspecifik information och dokument. Speciellt viktigt är det att hantera personuppgifter på rätt sätt – både för att värna om de anställdas personliga integritet och för att följa EUs nya dataskyddsförordning, GDPR.

Har ni svaren på frågeställningarna nedan? Våra konsulter kan hjälpa er att hantera dem!

  • Lagrar vi vår personalinformation på flera olika platser?
  • Personuppgifter är mer än bara personnummer
    – vilka personuppgifter är det vi har?
  • Hur skyddar vi personuppgifter och hur säkerställer vi att vi följer de regelverk som finns?
  • Påverkas personalavdelningen av ny teknologi, nya arbetssätt och nya generationer av anställda med förändrade förväntningar och krav?
  • Hur ser våra arbetsprocesser ut? Är det komplexa arbetsprocesser där arbetsinsatsen kan variera kraftigt i perioder?

 

På XL Office Team hjälper vi er gärna gällande dessa frågor genom att skapa en effektiv personalhantering – smidigt samarbete mellan avdelningar, ökad kontroll och spårbarhet över dokumentation samt efterlevnad av GDPR.
Vi erbjuder er en lätthanterlig plattform som kan användas för den anställdes hela anställningstid: från att en ledig tjänst uppstår till att medarbetaren lämnar företaget och de personuppgifter man endast har haft till låns ska lämnas tillbaka.

Jag vill bli kontaktad